V sobotu 20.7. zavřeno. 
 


Obchodní podmínky

 

1. Provozovatel

Provozovatelem a dodavatelem zboží je  firma:
Cidérka s.r.o. , Nálepkova 205/6 Brno 637 00
IČO: 08253323, C 112683 vedená u Krajského soudu v Brně

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

2. Uzavření kupní smlouvy

Před uzavřením kupní smlouvy se seznamte s obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. V okamžiku odeslání objednávky vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Objednávku lze odeslat emailem, telefonicky, nebo prostřednictvím objednávkového formuláře. Objednávka se stává závaznou v momentě odeslání. Potvrzení objednávky je zasíláno na uvedený email. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 
Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18 let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
 

3. Storno objednávky kupujícím

Kupující může objednávku stornovat do dvou hodin od doby, kdy ji odeslal, nebo do doby, kdy je mu potvrzena její expedice, v závislosti na tom, ke které z těchto dvou skutečností dojde dříve. Kupující je o této skutečnosti prodejce povinen informovat emailem (v předmětu musí být obsaženo slovo "storno") nebo telefonicky. Kupující se zavazuje takto řádně zrušené objednávky vystornovat. Objednávku nelze stornovat poté, co byla expedována.
 

4. Storno objednávky prodejcem

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, není skladem, byla zjištěna při balení zásilky jeho vada, nebo byla chybně uvedena prodejní cena. Prodávající je povinen stornovat takovou objednávku, u které se kupující není při důvodném podezření ochoten prokázat, že je osobou starší 18 let. O stornu objednávky a jeho důvodu je kupující vždy informován.
 

5. Přeprava a způsob platby

Počítejte prosím s tím, že Vás kurýr vyzve k prokázání plnoletosti.      

1. Kurýrní službou Messenger (po celé ČR)
Pro dopravu po České Republice využíváme kurýrní službu Messenger. Jedná se o prémiovou přepravní metodu, jedinou českou službou s ruční překládkou, takže je nejen maximálně ohleduplná k druhu zboží ale i ekologicky šetrná (bez zbytečného obalového materiálu navíc).

Zásilka jednoho kartonu (6 lahví 0,75l) do 10kg - 190 Kč s DPH.
Každý další karton na stejnou adresu - 95 Kč s DPH.
Cena Dobírky pro službu Službu Messenger je 30 Kč.

Sandardně zasíláme zásilky v pondělí, úterý, středu a čtvrtek. Kurýrní služba zásilku většinou doručí do druhého pracovního dne.
Pokud zvolíte platbu převodem, zásilky odesíláme až po té, co nám dorazí platba na účet.

2. Kurýrní službou Cidérka (v Brně)
Pro dopravu v okolí provozovny nabízíme vlastní rozvoz zboží.
Zboží rozvážíme zpravidla nasledující pracovní den, v případě, že je součástí mošt, tak termín možné dodávky ověřujeme se zákazníkem.

Cena rozvozu jedné obejdnávky je 39,- Kč s DPH. Od obejdnávky nad 700 Kč je cena dopravného ZDARMA.
Rozvoz je dostupný pouze pro Brno.

3. Individuální přeprava většího objemu

V současné době využíváme službu smluvního dopravce Geis, zboží zasíláme na paletě případně půlpaletě.

Zásilka jedné palety ( hmotnost cca 90kg ) - 630 Kč s DPH.

4. Platební metody 

Umožňujeme platby Kartou online, Kartou při převzetí, Na Fakturu a na Dobírku.
Platební metody nejsou zpoplatněné.
Při výběru platby Na Fakturu zboží expedujeme až po připsání částky na náš účet.
 

6. Stav dodaného zboží

Vzhledem ke křehkému charakteru nabízeného zboží se prodejce zavazuje dodat zboží nepoškozené. V případě, že se některá z dodaných lahví při přepravě poškodí, je kupující o této skutečnosti povinen neprodleně informovat prodejce, který zjedná nápravu a zboží dodá v odpovídajícím stavu.
Prodejce se zavazuje věnovat veškerou péči balení zásilek, označovat balíky jako křehké a přijímat veškerá další opatření, která rozbití obsahu zásilky při přepravě zabrání.
 

7. Záruka, reklamační řád

I.
Vykazuje-li zboží při přebírání od kurýrní služby zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem od kurýrní služby protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany prodejce nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího.
V případě, že kupující zásilku od kurýrní služby převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit prodejci.

II.
Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu prodejce. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou kupujícímu neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodejce schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

III. 
Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu. Doba minimální trvanlivosti je vždy uvedena na konkrétní lahvi.

IV.
Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a emailem doručí prodejci. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu prodejce.
Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodejce neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že prodejce nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Adresa pro vyřizování reklamací:

Cidérka s.r.o. , Nálepkova 205/6, Brno 637 00
v zastoupení jednatelkou Zuzanou Kameníkovou,  info@ciderka.cz
 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou ( kupní smlouvou) je kupující neodvolatelně vázán.